Ako na mikroprojekt

Mikroprojekt je tvojou príležitosťou ukázať svoj potenciál a vylepšiť život ľudí z blízkeho okolia

Ako vyzerá kvalitný mikroprojekt?

 • Mikroprojekt má byť výzva, niečo nad rámec toho, čo bežne robíš.
 • Oblasť môže byť to, čomu sa venuješ (či už profesionálne, odborne, ako koníček).
 • Mikroprojekt musí byť realizovaný na území SR, ideálne v komunite, kde tráviš najviac času. Ak pôsobíš v zahraničí, skús vytvoriť niečo v on-line priestore.
 • Mikroprojekt by mal byť postavený na reálnych potrebách komunity, od začiatku má byť plánovaný, realizovaný a vyhodnotený s komunitou, ktorej sa má týkať.
 • Mikroprojekt by si mal/a robiť s tímom ľudí. Ak si sám/sama, nadchni ľudí vo svojom okolí pre svoju myšlienku.
 • Mikroprojekt nesmie byť jednorazová aktivita, ktorá sa udeje vďaka tebe.
 • Mikroprojekt by mal viesť k systémovej zmene (aspoň na lokálnej úrovni).
 • Mikroprojekt má prispieť k reálnej zmene v spoločnosti, avšak treba ho brať aj ako cestu učenia sa. Robiť chyby je vítané, pokiaľ sa z nich poučíš. Pri neúspechu je dôležitá túžba vstať a kráčať ďalej.
 • Mikroprojekt musí byť filantropický, teda realizovaný bez nároku na honorár alebo zisk; to však neznamená, že sa v budúcnosti nemôže zmeniť MP na podnikateľský zámer.
 • Mikroprojekt má inšpirovať iných, preto ho treba propagovať v médiách a na sociálnych sieťach.
 • Mikroprojekt by nemal skončiť v júli obhajobou, mal by mať potenciál na ďalšie aktivity a dlhodobú udržateľnosť.

Vždy sa máš na koho obrátiť

 

 

mentori a mentorky

Mikroprojekt je náročnou výzvou, ale naši študenti za sebou každoročne zanechajú prospešné a viditeľné stopy. Stačí len nájsť odvahu a vieru vo vlastné nápady. Rady s riešeniami, kontaktmi či motiváciou dostaneš od osobného mentora z radov našich absolventov, ktorého si vyberieš sám.

Zuzana Zoláková

Absolvovala Sokratov inštitút v rokoch 2016/17. Vo svojom mikroprojekte Čo vám učebnice nepovedia organizovala sériu diskusii so stredoškolákmi o dejinách 20. storočia. Je právnička a zaujíma sa o ochranu osobných údajov.

Absolventka a mentorka SI

Táňa Sedláková

Na Sokratovi študovala v rokoch 2015/16. Je spoluzakladateľkou iniciatívy Zrejme, ktorá má priniesť medzigeneračnú spoluprácu v slovenských mestách a podporovať kvalitné služby určené pre starších a ich príbuzných. Tejto téme sa venovala aj vo svojom mikroprojekte.

Absolventka a mentorka SI

Monika Suchánska

Absolventka Sokratovho inštitútu z rokov 2016/17. Spoluzakladateľka českého ekofunebráckeho tria Ke kořenům, ktoré sa už tri roky venuje prírodnému pohrebníctvu. Vďaka svojmu mikroprojektu priniesla ekopohrebníctvo aj na Slovensko.

Absolventka a mentorka SI

Miriam Semjanová

Absolvovala Sokratov inštitút v rokoch 2014/15. Vo svojom mikroprojekte učila doktorandov ako učiť. Pracovala tiež pre Sokratov inštitútu a momentálne je na rodičovskej dovolenke.

Absolventka a mentorka SI

Michaela Hefková

Absolvovala Sokratov inštitút v rokoch 2016/17. V Nitre rozbehla úspešnú iniciatívu Rozbicyklujme Nitru! zameraný na urbanistickú cyklodopravu.

Absolventka a mentorka SI

Marcela Rácsová

Absolventka Sokratovho inštitútu z rokoch 2015/16. Venuje sa interiérovému dizajnu a funkčnosti  verejného priestoru. Vďaka svojmu projektu spolu s dobrovoľníkmi vyčistila schodisko Strmá cesta na hradnom kopci v Bratislave.

Absolventka a mentorka SI

Lukáš Kvokačka

Absolvoval Sokratov inštitút v rokoch 2016/17. Pracoval ako právnik v medzinárodnej firme v Londýne. Potom sa vrátil do Prešova a v OZ Barlička sa venuje ľuďom so špeciálnymi potrebami. V svojom mikroprojekte riešil prepojenie ľudí z Barličky a susedov zo Sídliska III v Prešove.

Absolvent a mentor SI

Zuzana Szabóová

Na Sokratov inštitút priniesla v rokoch 2014/15 nápad mikroprojektu o búraní predsudkov voči inakosti. Dnes pracuje ako kníhkupkyňa v banskobystrickom Artfore a v Centre komunitného organizovania - platforma Nie v našom meste, ako junior expertka.

Absolventka a mentorka SI

Andrea Uherková

Na Sokratovi v rokoch 2014/15 v mikroprojekte propagovala staré odrody ovocia, prípravu receptov, ako z týchto odrôd variť, vyšla jej aj kniha Staré sorty sú „in“. Je doktorandkou na Fakulte ekológie a environmentalistiky v TUZVO a na Živici ( Centrum environmentálnej a etickej výchovy) sa venuje projektu Záhrada, ktorá učí a Ekocintorín.

Absolventka a mentorka SI

Lucia Laciaková

Sokratov inštitút navštevovala v rokoch 2014/15. V mikroprojekte sa venovala téme eutanázie a diskusii o nej. Pracuje v Inštitúte forenzných medicínskych expertíz (forensic.sk).

Absolventka a mentorka SI

Tomáš Hallon

Absolvoval Sokratov inštitút v rokoch 2015/16, v rámci svojho mikroprojektu Dobro na očiach sa venoval výrobe propagačných videí pre neziskové organizácie. Momentálne pôsobí v športovej televízii DIGI sport ako redaktor a v Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku na pozícii komunikácie s verejnosťou.

Absolvent a mentor SI