Absolventi

 

Adrián Krajňák

Pochádza z Levíc. Je doktorand na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore jadrová chémia a rádioekólógia. Pôsobí ako koordinátor enviro-edukačného projektu Energia zblízka. Je členom riadiaceho výboru Mladej Generácie Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti, spoluzakladateľom a predsedom občianskeho združenia NOW (Next Opportunity for World).

Daj mobilom druhú šancuNemá

Alžbeta Remencová

Pochádza zo Žiliny. Študuje politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala tiež ročné štúdium na Kolégiu Antona Neuwirtha a dva štúdijné pobyty v zahraničí: ročný pobyt na strednej škole v Nemecku a polročný Erasmus pobyt na univerzite v Bulharsku.

ĎalekohľadNemá

Andrea Uherková

Doktorandka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, kde našla svoju "eko" rodinku a nové pohľady na svet.  Momentálne skúma a zachraňuje (okrem seba) aj staré a krajové odrody jabloní, hrušiek a tiež oskoruše v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Má pod palcom fakultný časopis eFEEkt.. Užíva si fotenie na Zenit, počúvanie a tvorenie muziky, vegetariánske jedlá a každodenné prekvapenia. 

Propagácia starých odrôdNemá

Andrej Krbyla

Pochádza z Valaskej, dediny na južnom úpätí Nízkych Tatier. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor Environmentálne manažérstvo na Fakulte Európskych štúdii a regionálneho rozvoja. Počas štúdia a po ňom sa zúčastnil niekoľkých študijných stáži a pobytov (napr. na Malte, vo Walese a v Prahe). Momentálne pôsobí v Bratislave. Jeho prácou je organizácia medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm. V rámci festivalu sa snažia zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany ochrany životného prostredia, tým že navštevujú s vybranými dokumentami a zaujímavým sprievodným programom jednotlivé mestá Slovenska. Zaujíma ho dianie okolo seba a vo svete, spôsob,y ako žiť udržateľne, hľadanie odpovedí na otázky, umenie a kultúrne, či hudobné podujatia. Baví ho lyžovanie, dlhé jazdy na bicykli, beh a prechádzky v prírode, vtedy dokáže splynúť s okolím a perfektne sa odreagovať. Má rád prvý sneh, nové výzvy, dobré vegetariánske jedlo, studené pivo s kamošmi a bezstarostné letné večery.

Komunitná záhrada a kompostostovanie na univerzite

Anna Tölgyessyová

Pochádza z Bratislavy. Študuje všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Hrá na violončelo a moderuje diskusie neformálneho kresťanského zoskupenia študentov Naboso.

MuzikoterapiaNemá

Barbora Šišková

Pochádza z malej dediny pri Piešťanoch s názvom Veľké Orvište, kde okrem 3 šenkov májú len jedny potraviny. Študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a popri štúdiu pôsobí ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom klube UPside s mladými ľuďmi, tiež navštevuje seniorov v diakonickom združení Betánia. Pracuje na recepcii v hosteli, kde sa teší kontaktu s ľuďmi z rozličných krajín a kultúr. Hrá na klavír, rada športuje, cestuje, pečie a štrikuje. Má rada cudzie jazyky, psychológiu a ľudí.

Starkej zelovocStarkej zelovoc - ako to dopadlo?

Dana Bubáková

Dana vyštudovala Animovaný film a multimédia na pražskej FAMU, kde aj deväť rokov žila a tvorila. Zaujíma sa o vytváranie priestoru pre človeka rásť, či učiť sa pracovať s náročnými situáciami prostredníctvom nových médií. Pracuje pri tom s interaktivitou, príbehom a prvkami hry. Má rada design, výtvarné umenie, animované filmy, literatúru, ekologické staviteľstvo a architektúru. Momentálne žije a pracuje v Bratislave.

Vulkán - hra, ktorá Ti pomôže meditovaťVulkanist

Dana Trombitášová

Pochádza z malej dedinky na Gemeri menom Mokrá Lúka a aktuálne si zvyká na život mestského tvora v Banskej Bystrici. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici absolvovala odbor Cestovný ruch a jeden semester strávila v Katalánskom mestečku Girona. Po štúdiu ju chodníčky zaviedli na Srí Lanku, kde pôsobila ako dobrovoľníčka v miestnej neziskovej organizácii. Po návrate začala pracovať v Agentúre pre rozvoj Gemera ako koordinátorka zahraničných aktivít, kde pôsobí dodnes. Na starosti má medzinárodné projekty zamerané na prácu s mládežou, neformálne vzdelávanie a podporu iniciatív mladých ľudí v regióne. Absolvovala i profesionálnu stáž zameranú na prácu v menšinových komunitách uprostred malebného vidieka severovýchodnej Ameriky. S Rómskym advokačným výskumným centrom spolupracovala na kvalitatívnom audite stratégií miestneho rozvoja a miery zapájania Rómskej komunity do tvorby tejto stratégie. Váži si prírodu a všetko živé, z nej stvorené a ostáva pre ňu nenahraditeľným zdrojom energie, inšpirácie a pokoja. Preto v nej trávi väčšinu svojho voľného času, kráčaním, behaním, lezením na skalách, snívam či meditovaním. Aktuálne sa zaujíma o nastavenie harmonickej životosprávy človeka, dietetiku  a bezodpadový životný štýl, v ktorom vidí budúcnosť skutočne udržateľného rozvoja.  

Za menej odpadov v Banskej BystriciAko to dopadlo?

Denisa Gdovinová

Pochádza z Hanušoviec nad Topľou. Študuje žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Za svoje eseje získala niekoľko ocenení.

Hry s deťmi v nemocniciNemá

Diana Jakubíková

Narodená v Bánovciach nad Bebravou, momentálne väčšinu času zastihnutéľná v Bratislave. Študuje právo na Univerzite Komenského. Popri štúdiu tvorí súčasť Education Teamu v IBM a stážuje v Teach for Slovakia, kde primárne pôsobí v marketingovom tíme. Je online mentorom v projekte Schopné deti, ktorý ju okrem iného učí myslieť mimo krabice. Zaujíma sa o neformálne vzdelávanie a ľudské práva. Baví ju káva, hory a knihy. 

ADOPTUJ SI SVOJE M(I)ESTOAko to dopadlo?

Dominik Jakub

Pochádza z Kežmarku. Vyštudoval hospodársku informatiku na Technickej univerzite v Košiciach. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting - viedol skautský oddiel, organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov. Je členom mládežnického parlamentu mesta Kežmarok. Absolvoval Erasmus v Španielsku. Zaujíma sa o podnikanie, osobný rozvoj, prírodu a zdravý životný štýl.

Kežmarok na dvoch kolesáchNemá

Dorota Gvozdjáková

Pochádza z Bratislavy, kde stále trávi najviac času. Aktuálne však študuje biológiu v Brne. Keď sa neučí, tak brigáduje alebo sa zaujíma o druhých a učí sa vtáčiemu spevu. Niekoľko liet strávila na táboroch ako účastníčka neskôr ako dobrovoľníčka. Inak má radšej jar. Niekoľko rokov chodievala do divadelného krúžku. K divadlu by sa chcela ešte niekedy vrátiť. Nepohŕdne časom v lese a ani tvrdou posteľou. Chcela by byť spontánnejšia a viac čítať. 

Prekročme prahy

Erika Klčová

Pochádza z Leopoldova. Študuje environmentálny manažment na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Študovala v Kanade, na Sokratov inštitút prichádza z trojmesačnej stáže na Malte. Venuje sa krajčírstvu, výrobe doplnkov a permakultúre.

Eko mapaNemá

Eva Mikolajczyková

Pochádza z Popradu, ale už niekoľko rokov žije v Bratislave, kde absolvovala vysokoškolské štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia strávila rok na Univerzität Salzburg v rámci výmenného programu Erazmus, a tiež pôsobila ako dobrovoľníčka v neziskových organizáciách Ľudia proti rasizmu a CENAA. Momentálne pracuje v nadnárodnej korporácii. Vo voľnom čase si rada pozrie zaujímavý film alebo divadelné predstavenie, prečíta knihu alebo zacvičí jógu. Nepohrdne ani pohárom dobrého vína s priateľmi. 

Revitalizácia parku medzi električkovými zastávkamiSusedská iniciatíva Gessayova

Filip Klinovský

Pochádza z Dolného Kubína. Momentálne študuje filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Časť svojho štúdia strávil na štúdijnom pobyte Erasmus na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa najmä o filozofiu jazyka.

Preklad knihyNemá

Hana Harenčárová

Pochádza z Bratislavy. Ako doktorandka študuje psychológiu na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Venuje sa najmä téme rozhodovania a zúčastnila sa výskumného pobytu v Zürichu. Absolovala tréningy zážitkového vzdelávania v Rumunsku a v Litve. Má rada čaje a paragliding. 

Informovanosť o pôrodníctveNemá

Ivana Rapošová

Pochádza z Bratislavy. Študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci štúdia sa v súčasnosti zaoberá predovšetkým fenoménom kolektívnej pamäte mesta a inkluzivnym vzdelávanim. Absolvovala tiež polročný Erasmus pobyt na univerzite v tureckom Istanbule a štvormesačnú dobrovoľnícku stáž v Nepále. Od septembra nastupuje na stáž v Centre pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Niekoľko rokov viedla tábornícky oddiel v organizácii YMCA a má blízko k zážitkovej pedagogike.

Reporting Sokratovho inštitútuNemá

Jakub Tomiš

Pochádza z dedinky Dolný Lopašov. Študuje výskum, riadenie a inovácie služieb v IT na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Počúva veľa hudby, baví ho grafický dizajn, má rád pekné veci, cestovanie, inšpiratívnych ľudí a ich (ne)obyčajné príbehy. Rád sa pozerá za svoje hranice. Rôznymi malými krokmi sa snaží zlepšovať seba a svoje okolie.

Lepší Dolný LopašovNemá

Jakub Žaludko

Jakub má v súčasnosti zakotvené v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, o ktorej si myslí, že na to, aby dokázala osloviť slovenskú verejnosť, si musí skrátiť názov. Ďalšie pozitíva prídu „prirodzene“ po tom. Možno aj počas Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý pre Platformu manažuje. Pôvodom z Michaloviec, univerzitne študovaný v Bratislave (Európske štúdiá) a Uppsale (rozvojové štúdiá), každoročne obmieňa polia záujmov od post-štrukturalizmu, cez Nintendo 3DS, komiksy a situačný dizajn, po súčasnú spoločnosť spektáklu.

Život na internátoch

Ján Pan

Pochádza z malebnej dediny z ďalekého východu menom Brusnica. Aktuálne pôsobí v Bratislave. V auguste dokončí štúdium v Bratislave na UK FTVŠ, odbor šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Počas štúdia bol na výmennom pobyte na Univerzite Karlovej v Prahe. Pracuje vo firme RIESENIA.com ako Online Marketing Špecialista. Baví ho divadlo, hrá v ochotníckom divadle Christoffer. Rád si zahrá šach, a keď je času nazvyš, tak šije. 

Nadačná záhrada na Búdkovej

Ján Supuka

Pochádza z Vyšného Žipova. Študuje Environmentálny manažment na Technickej univerzite vo Zvolene. Je konzultantom programu Zelená Škola, koordinoval dva ročníky zbierky Modrý gombík, absolvoval rôzne kurzy zamerané nielen na environmentálnu výchovu.

LektorádaNemá

Ján Veselý

Pochádza z Rajca. Študuje Udržateľné poľnohospodárstvo na SPU v Nitre. Pôsobí v OZ  Tilia v Rajci. Venuje sa stromom, hlavne ovocným. Ovocia sa rád aj naje. V súčasnosti sa stará o novovysadený extenzívny ovocný sad, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť aj na vzdelávacie účely. Vo voľnom čase rád číta knihy, počúva klasickú hudbu, chodí po horách, bicykluje a lezie s pílkou po stromoch.

Jana Ďaďová

Tichá voda, oduševnený dobrovoľník, žena do koča aj do voza. Pochádza z Oravy, dlhé roky pôsobila v Mládežníckej organizácii Plusko v Bratislave, neskôr veľa cestovala, aby sa potom usadila na Slovensku a ukryla pred svetom v Prešove. Pracuje v Občianskom združení Barlička, koordinuje rôzne projekty a dobrovoľníkov a snaží sa najmä o podporu samostatného života mladých ľudí s postihnutím.

Bánovce v akciiBánovce v akcii - ako to dopadlo?

Jana Fúsková

Pochádza z Nitry, kde aj vyštudovala psychológiu. Aktuálne pôsobí v Bratislave na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied ako vedkyňa. Snaží sa prísť na to, ako si ľudia tvoria hranice v sexualite, ale i na to, ako konštruujú vlastnú identitu na základe toho, čo od nich očakáva spoločnosť. Rada sa háda so Satrom, keď nefungujú internety, zbožňuje čítať konšpiračné teórie a skladať nábytok z Ikea. Bavia ju vysoké stromy, nádherné výhľady a výzvy.  Vie tvoriť a občas sa jej sníva o sarkastickej hovoriacej vydre Francisovi. Myslí, že je to jej patronus. Jej vzormi sú B. Wayne, Dr. S. V. Strange, W. Wilson  a D. Prince.

Zamysli.saAko to dopadlo?

Jana Gondová

Pochádza z Banskej Bystrice. Ako doktorandka študuje andragogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má dlhoročné skúsenosti s terénnou prácou s užívateľmi drog. Absolvovala arteterapeutický výcvik v Prahe.

Knižnica na UMBNemá

Jana Tichá

Pochádza z Bratislavy, kde aj študuje psychológiu na Univerzite Komenského. Chystá sa naplno si užiť posledný rok štúdia a nazbierať, čo najviac poznatkov do praxe, nakoľko jej snom je byť terapeutkou. Pôsobí ako dobrovoľník v nízkoprahovom klube UPside, v ktorom pracuje s mladými ľuďmi. Každý voľný okamih trávi v náručí prírody. Miluje fotografovanie, hudbu, tanec a objavovať v ľuďoch nádej, na ktorú už sami zabudli.

Slovenské pôrodné cestySlovenské pôrodné cesty - ako dopadli

Jaroslav Pčola ml.

Pochádza z dolnopovažskej dediny Drahovce (okres Piešťany). Momentálne je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študuje netradičný odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia. Okrem štúdia sa tiež venuje folklóru z rodnej obce, kde má v merku malé národopisné múzeum a nedávno založený folklórny súbor. Rád cestuje, stretá zaujímavých ľudí a teší sa príjemnej spoločnosti a živej diskusii.

Na východe sa pracovať oplatíNa východe sa pracovať oplatí - ako to dopadlo?

Júlia Kozáková

Pochádza z Bratislavy a študuje na Gymnáziu Jura Hronca a na Cirkevnom konzervatóriu jazzovú špecializáciu. Aktuálne pôsobí ako dobrovoľníčka v AFS Intercultura Slovakia a príležitostne v rôznych hudobných zoskupeniach. Súbory Hájenka a Gymnik ju vychovali v láske k slovenskému folklóru a zbor Čhavorenge v láske k rómskej hudbe. Rok študovala v Španielsku, kde si zdokonalila svoje jazykové schopnosti a ochutnala inú kultúru. Zaujíma sa o spoločenské vedy a svoje okolie. Baví ju cestovať, spievať, písať, čítať, smiať sa, bicyklovať po meste a byť sama. 

Dramatický medzipriestorAko to dopadlo?

Juraj Havlík

Pochádza z Banskej Bystrice, študuje sociológiu na Fakulte sociálních studií MU v Brne a býva v Bratislave, hoci najlepšie získava rovnováhu a inšpirácie vo vlaku medzi týmito m(i)estami. V roku 2010 inicioval záchranu amfiteátra v Banskej Bystrici, kde teraz s O.Z. za! amfiteáter otvárajú už tretiu sezónu Letného kina. Aj preto verí na zmenu, hoci čoraz viac vníma ako potrebnú tú spoločenskú... Momentálne si nevie predstaviť život bez blízkych, prírody, gitary, (brazílskej) hudby a portugalčiny.

„Zachráňme Medený hámor!“ + mapa technických pamiatok Banskej BystriceAko to dopadlo?

Juraj Mazák

Pochádza z Košíc, kde s manželkou bilingválne vychovávajú synov (1 a 3 roky). Vyštudoval informatiku na FEI TUKE a aktuálne pôsobí vo vlastnej malej rodinnej firme v Košiciach. Jeho pracovnou náplňou je komunikácia so zákazníkmi a riadenie kolektívu asi 12 prevažne mladých ľudí, ktorí sa venujú informatike a účtovníctvu. Aktívne vyhľadáva šikovných a inšpiratívnych ľudí, od ktorých odkukáva know-how; s tým sa potom rád delí v práci, ktorá poskytuje prvú prax mnohým študentom a absolventom. Roky na čiastočný úväzok učil, dobrovoľnícky sa angažoval v miestnom cirkevnom zbore, práci s mládežou v treťom sektore a komunálnej politike. Má rád kritické myslenie, učenie (sa), bicykel a tuniakový šalát.

Ťahanovská záHRAda:Ako to dopadlo?

Karina Smalcová

Pochádza z Prešova. Študuje sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa niekoľkých krátkych programov organizovaných PDCS, pôsobila v mládežníckom parlamente mesta Prešov. Momentálne je dobrovoľníčkou v troch organizáciach: Centrum Nádej, Young4BA a C.A.R.D.O.

Živá knihaNemá

Katarína Csicsaiová

Pochádza z Martina. Študuje na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity dvojodbor Mediální studia a žurnalistika - Evropská studia. Rada ľudí motivuje a necháva sa motivovať. Zaujíma ju európske právo, a to nielen preto, že to znie intelektuálne. Externe pracuje pre RTVS – Rádio Regina BB, kde vyrába príspevky do detskej relácie. Aktuálne je členkou AIESEC Brno. Dva roky je moderátorkou najväčšieho česko-slovenského študentského rádia (Rádio R), kde vždy v utorok moderuje rannú reláciu. Miluje hranie na gitaru, seriál Sex v meste a sarkazmus.

Zachráňme knižnicuZachráňme knižnicu - ako to dopadlo?

Katarína Juríková

Pochádza z Bratislavy. Študuje sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského, jeden semester zažila aj na americkej univerzite. Cez dobrovoľníctvo sa stretla so zaujímavými ľuďmi či už v domove dôchodcov, alebo medzi týranými mamami a ich deťmi. Momentálne hľadá niečo, čomu by sa venovala ďalej. Má rada vietor, vôňu jasmínového čaju, zvuky dažďa a lesa, šitie a pozabudnutie sa v stránkach kníh.

Hudobné dobrodružstvoHudobné dobrodružstvo - ako to dopadlo?

Katarína Pazmány

Pochádza z Detvy. Študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Skrz Slovenský Skauting viedla deti a mladých, cez De Paul Slovensko dobrovolníčila s bezdomovcami, momentálne ju nájdete online na IPčko.sk (internetová poradňa). Taktiež absolvovala pár ciest a dobrovolníctiev v Južnej Amerike, Afrike a vo Francúzsku. Hľadá ako spojiť svoj potenciál so svetom, konkrétnym miestom, ľuďmi a ako v tom prinášať radosť a rásť. Má rada hory, hravosť, rána, vodu, písanie a ceruzky, slnko, prácu a odvážnych ľudí.

Upratovanie trochu inakNemá

Lenka Elečková

Pochádza z Košíc. Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach vyštudovala všeobecnú ekológiu, učiteľstvo chémie a doktorát z analytickej chémie. Aktuálne je majiteľkou pobočky obchodu českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými produktmi pre bábätká, deti, dospelých a domácnosť s názvom Brána k deťom v Košiciach. Organizuje kurzy a prednášky na rôzne témy pre tehotné ženy, rodičov aj nerodičov. Je tiež konzultantkou v programe Zelená škola. Rada spoznáva zaujímavých ľudí a učí sa nové veci. Voľný čas rada trávi s rodinou, priateľmi, kolobežkovaním, korčuľovaním, čítaním.

Lucia Laciaková

Pochádza z Rimavskej Soboty. Študuje právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v doktorandskom stupni štúdia. Počas magisterského štúdia vyhrala 1.miesto v celoslovenskom simulovanom trestnom procese. Pôsobila v študentskej asociácii ELSA (European Law Students Association) a  absolvovala polročný študijný pobyt v Ríme prostredníctvom programu Erasmus. Jej srdcovými záležitosťami sú medicína a právo, ktoré sa vo svojom profesnom zameraní snaží vzájomne prepájať.

Eutanázia a asistovaná samovraždaNemá

Lucka Šípošová

Zvedavá Bratislavčanka študujúca sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má rada fotenie, prírodu, oddych v hamake (napríklad s dobrou knihou), margarétky a debaty pri ohni. V minulosti sa venovala osobnej asistencií, aktuálne vo voľnom čase dobrovoľníči vo  Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy. Považuje sa za obyčajné dievča s neobyčajnými snami. 

Podpor psíčka kúpou tričkaSpráva z Podpor psíčka kúpou trička

Ľudovít Vašš

Pochádza z Nemšovej. Venuje sa vegetačným úpravám a ekologickému ovocinárstvu. Viedol viaceré praktické kurzy na túto tému. Stará sa o sad v Novej Bošáci, kde vytvára ukážkovú a vzdelávaciu plochu hospodárenia na prírodných princípoch. Mapuje staré a krajové odrody ovocných drevín v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Jeden zo zakladateľov Ekocentra na FEE. Absolvoval TU vo Zvolene a viacero arboristických a ovocinárskych kurzov. Horolezec a večný optimista.

Staré ovocné odrodyNemá

Lukáš Kvokačka

Pochádza z Prešova, v Trnave vyštudoval právo, odskočil si tiež do Španielska, Holandska a UK. Pracovne sa venuje daniam. Vo voľnom čase podporuje prácu OZ Barlička, ktoré sa v Prešove venuje mladým ľuďom s postihnutím. Snaží sa o podporu samostatného života mladých ľudí s postihnutím a vytvorenie komunitného centra, má rad filmy, cestovanie a pešie túry.

Všetci spoluVšetci spolu - ako to dopadlo?

Lukáš Podolský

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študuje ekológiu a využívanie krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Pôsobí ako skautský vedúci, je spoluzakladateľom ekocentra na univerzite a občianskeho združenia OIKOS.

Fotograf Sokratovho inštitútuNemá

Lukáš Surovčík

Študuje robotiku na STU v Bratislave. Absolvoval rok štúdia na Dánskej univerzite SDU, pôsobil v študentských a dobrovoľníckych združeniach, ako OZ Katarínka, študentský časopis OKO vychádzajúci na STU, podieľal sa na organizovaní projektov ako TEDx a Factory of Imagination. Má rád dobré jedlo a kultúru.

Živá študovňaŽivá študovňa - ako to dopadlo?

Magdaléna Janečková

Pochádza z Oravy. Na Univerzite Komenského v Bratislave, FMFI, vyštudovala Pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. Semester strávila na študijnom pobyte vo Švédsku. Je čerstvou inštruktorkou zážitkovej pedagogiky MO Plusko. Absolvovala krátkodovú EVS-ku v Španielsku a  ako dobrovoľníčka pracovala tiež vo Rwande. Miluje hory a vodu, no nie v kombináci búrky na horách.

Nový rok, nová výzva

Marcel Glasa

Pochádza z Cífera. Vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne. Od dokončenia štúdia pracuje v neziskovej organizácií IQ Roma servis ako právnik, kde sa venuje najmä téme diskriminácie Rómov. Organizoval mestské hry na festivale Deň. v Trnave a na festivale Soaré. Má rád oblaky, hry, ľudí, zázraky, dobrodružstvá a brokolicovú polievku.

zaHRAnicezaHRAnice - ako to dopadlo?

Marcela Ráczová

Pochádza z Bratislavy. Absolvovala štúdium Interiérovej architektúry a enviromentálneho dizajnu na ENSAV La Cambre v Bruseli. Následne pracovala vo Francúzsku a teraz pôsobí na Slovensku. Má rada pohyb, cestovanie, zaujíma sa o stret kultúr, tradičné remeslá a prírodnú architektúru. Verí v silu kreativity, váži si otvorenosť a umenie počúvať. 

Po schodoch do BratislavySchody do Bratislavy - ako to dopadlo?

Marek Matušov

Pochádza z rázovitej dediny Hrušov (okres Veľký Krtíš). Študuje na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave históriu a francúzsky jazyk. Popri štúdiu sa venuje frankofónnemu divadlu a organovej hudbe. Aktuálne sa podieľa na príprave knihy o Hrušove so zameraním sa na vojenské dejiny. Rád nadväzuje nové kontakty, spolupracuje, má rád dobrú spoločnosť.

Prax do škôlNemá

Marek Sabol

Večný študent. V súčastnosti pôsobiaci v Brne, kde študuje Medzinárodné vzťahy a Hospodársku politiku. Iniciátor a koordinátor projektu REFLEKTOR – diskusného večera na aktuálne témy v Bardejove a člen o. z. Kandelaber, kde spolu s kamarátmi tvorí a organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, snaží sa napomáhať k rozvoju regiónu. Patrí medzi úspešné „produkty“  ZUŠky, ktorá ho nakopla k výtvarnej tvorbe a počas dlhých 13 rokov zabezpečovala pre autora potrebný kreatívny prístav. Odvtedy sa s menšími prestávkami vo voľnom čase pokúša o to, čomu dospeláci vravia Umenie. Fascinuje ho prepojenie hry a vzdelávania pričom sa o fúziu týchto elementov snaží prostredníctvom zážitkovej pedagogiky na táboroch či firemných podujatiach. Vždy boli preňho inšpiráciou veľké príbehy, cestovanie, spoločenské dianie, príroda, kreativita a sny o ktorých rád premýšľa a číta všetko čo mu príde pod ruku. 

ŠtartovačŠtartovač - ako to dopadlo?

Mária Chudíková

Pochádza z Bratislavy. Študuje environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala chvíľku vo francúzskom Bordeaux a absolvovala jeden daždivý semester v Indii. Rada robí sirupy a varí polievky.

Projekt ŽiviceNemá

Mária Horská

Narodila sa v Lučenci, vyrastala v Brezne, no už viac ako 10 rokov žije (s prestávkami) v Bratislave. Na Univerzite Komenského vyštudovala kulturológiu, jeden semester strávila v Prahe a jeden v rumunskom meste Iași. Viac ako 4 roky pracovala pre Greenpeace CEE na rôznych pozíciách, naposledy ako koordinátorka dobrovoľníkov. Sama dobrovoľnícky hráva v anglickom divadle Bridgin’Drama. Vášnivá backpackerka, milovníčka Balkánu a výletov hocikam s ruksakom a stanom. Drží sa motta: „Neprestanem, kým neuvidím celý svet!“

Čo tu v Breznewww.cotuvbrezne.sk

Mária Mydliarová

Pochádza z dedinky na úpätí Nízkych Tatier - Liptovská Lúžna. Študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo.  Absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí: v Írsku, vo Francúzsku a v Poľsku.  Má rada hudbu, knihy,  jazyky, prácu s ľuďmi a dobrodružstvá.  Svoje záľuby, kreativitu,  tímového ducha  a  pozitívny prístup  uplatňuje  pri realizácií aktivít  a projektov  v rámci skupiny Svetielko, v realizačnom tíme tábora Smiechovo a  v medzinárodnej organizácii AIESEC.  Všetko ju privádza k tomu, že život má Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva).

Únik IXNemá

Mária Tuhárska

Pochádza zo Zvolena. Študuje ekológiu a využívanie krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. Je dobrovoľníčkou Centra Univerzitnej pastorácie vo Zvolene, kde doteraz viedla 5 rokov spevácky zbor a organizovala prednášky na rôzne témy. Venuje sa spevu, hrá na gitare a vo voľnom čase tvorí melódie na žalmy.

ŽivecNemá

Marián Krkošek

Žije v Bratislave. Práve ukončil štúdium psychológie na UK v Bratislave a rozmýšľa ako čo najlepšie naložiť so životom. Je extrovert, ktorý má radosť z dobrého rozhovoru a diskusie. Nemá rád small talk, lebo ho vníma ako vatu, ktorá bráni povedaniu toho, čo ľudí skutočne zaujíma. Zaujíma ho všetko, čo je zaujímavé a rád sa delí o rôzne názory na to, čo to je.  Má rád prírodu, miluje hory, plávanie vo vlnách, strategické hry, absurdný humor a sledovanie nočnej oblohy. Je oddaný stopár ale i tak pred stopovaním vždy upadá do beznádeje. Má rád inteligentných a spontánnych ľudí so štipkou hrdosti a osobnej odvahy. 

Mestská hra

Marián Líška

Pochádza z Detvy. Študuje manažment a financovanie lesných podnikov na Technickej univerzite vo Zvolene. Má vlastnú úspešnú marketingovú agentúru.

E-asistentNemá

Martin Buňo

Pochádza zo Žiliny. Študuje financie na Bankovním institutu v Banskej Bystrici, je bakalárom práva. Diplomovú prácu píše o Bitcoinoch, pracuje na projekte Misia India, ktorého cieľom je zlepšovanie životných podmienok nedotknuteľných v Indii.

NedotknuteľníNemá

Martin Cerovský

Pochádza zo Zvolenskej Slatiny. Študuje ekológiu a ochranu biodiverzity na Technickej univerzite vo Zvolene. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting - vedie skautský zbor, organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov a koordinuje projekt vzniku Skautského centra Zvolenská Slatina. 

Škola dobrodružstvaNemá

Martin Kossuth

Pochádza z Trebišova. Vyštudoval architektúru a urbanizmus na TU v Košiciach so zameraním na udržateľnú architektúru. Sám seba zamestnáva v dizajnérskom štúdiu 436. Tvorí na pomedzi digitálneho dizajnu, printu a malej architektúry. Nejlepšie mu to páli keď sa prechádza.

Mólo BaštaMORE Košice

Martin Posch

Pochádza z Bratislavy, kde momentálne pôsobí na Historickom ústave SAV ako interný doktorand na Odbore novších dejín. Svoje predošlé vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore história. Najviac skúsenosti mu zatiaľ priniesli jeho dobrovoľnícke aktivity v  Amnesty International Slovakia a taktiež výskumné pobyty v zahraničí. Tie absolvoval v Prahe a Londýne. Taktiež rád číta a cestuje, pričom tieto koníčky využíva na získavanie nových informácií a to nielen zo svojho odboru.

Odhaľme minulosť!Ako to dopadlo?

Martin Slavík

Pochádza zo Strečna. Študuje manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzite v Žiline, kde absolvoval aj bakalárske štúdium v odbore informatika. Jeden semester strávil v španielskej Valencii v rámci študijného programu Erasmus. Má rád prírodu a šport, čo najradšej spája formou turistiky, horskej cyklistiky a iných outdoorových aktivít.

Les nie je smetiskoNemá

Martin Strýček

Pochádza z Bratislavy a tu si piatym rokom štúdia na Univerzite Komenského pestuje poznatky v odbore Psychológia. Popri štúdiu sa okrem praxe v rôznych sférach psychológie, venoval práci v hoteli, čo mu umožnilo stretnúť sa s ľuďmi z najrôznejších kútov sveta a za podnecujúcu považuje aj prácu materskom centre, kde prostredníctvom hry sprevádza deti na ich ceste k správnemu vývinu. Je pocitový a záujmový obojživelník, čo považuje za obohacujúcu výhodu. Má rád spoločnosť a zábavu, no prijme aj samotu a ticho. Na jednej strane miluje šport a dobrodružstvo, na tej druhej ho to tiahne ku kultúre, umeniu a premýšľaniu. Vie žiť v meste, ale je fascinovaný prírodou, oceňuje krásne slová a váži si veľké skutky. V ľuďoch nachádza inšpiráciu, v humore radosť, v aktivite oddych. Šťastne sa cíti pri počúvaní dobrej hudby, čítaní knihy, trávení času so svojimi priateľmi a pri hre so slovíčkami.

Aktivitálni senioriAktivitálni seniori - ako to dopadlo

Martina Mašlárová

Pochádza z Brezna. Po absolvovaní VŠMU v programe "teória a kritika divadelného umenia" nevie celkom presne odpovedať na častú otázku, čím sa bude živiť. Ako kritička na veľmi voľnej nohe píše o divadle a keď dodrží deadline, občas jej uverejnia recenziu. Inokedy si ju uverejní sama na stránke www.mloki.sk . Ochotne sa venuje ochotníckemu divadlu ako porotkyňa. Nemá rada kolónky vo formulároch, sociálnu nespravodlivosť, kečup a pocit, že nikdy nestihne prečítať všetky knižky, ktoré má pri posteli. Má rada interkultúrne strety, absurdnú drámu, sushi a lesné maliny. 

Divadelná mapaNemá

Matúš Michálek

Pochádza z dolnopovažskej dediny Drahovce (okres Piešťany). Momentálne je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študuje netradičný odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia. Okrem štúdia sa tiež venuje folklóru z rodnej obce, kde má v merku malé národopisné múzeum a nedávno založený folklórny súbor. Rád cestuje, stretá zaujímavých ľudí a teší sa príjemnej spoločnosti a živej diskusii.

Kolovrátok toč saKolovrátok, toč sa! - ako to dopadlo?

Michaela Dzurňáková

Býva neďaleko Trnavy, no týždne trávi v Brne, kde študuje ekonómiu a management. Rok pôsobila v študentskej organizácii AIESEC, v ktorej sa starala o študentov uchádzajúcich sa o zahraničnú stáž. Miluje umenie akéhokoľvek druhu a rada lyžuje. Najradšej však trávi čas so svojimi blízkymi, lebo to je pre ňu to najdôležitejšie. Ako pravá Slovenka nikdy nepohrdne tanierom halušiek. 

Mimo baruMimo baru - ako to dopadlo

Michaela Hefková

Oduševnená cestovateľka s rôznorodými záujmami, ktorej napriek častému pobytu mimo domu zázračne rastie zelenina na jej bratislavskom balkóne. Pochádza od Žiaru nad Hronom. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Hoci sa živí cudzími jazykmi a IT vedomosťami, jej záujem o verejné dianie ju občas dovedie k dobrovoľníckym činnostiam v humanitárnej a environmentálnej sfére. Svoj voľný čas zasväcuje prírode a tichu - či už behom v lese alebo s vibramami a batohom v horách. Oslovili ju idey bezodpadového života ("zero-waste life") a minimalizmu ako životného štýlu a každým dňom sa k jeho cieľom približuje. Teší ju, keď sa ľudia zaujímajú o svoje životné prostredie a správajú sa voči prírode zodpovedne. 

Rozbicyklujme NitruRozbicyklujme Nitru! - ako to dopadlo??

Michaela Huťanová

Pôvodom z Bratislavy, ale od istého času našla  útočisko  uprostred polí v Abraháme, neďaleko Sládkovičova. Po ukončení gymnázia v Ženeve sa vrátila naspäť na Slovensko, kde dokončuje všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia absolvovala vzdelávacie pobyty vo Francúzsku a v Brazílii. Zaujíma sa o prepojenie tradičného s moderným, a to nielen v medicíne. Vo voľnom čase sa venuje bylinkám, dlhým prechádzkam, literatúre a cestovaniu. Verí, že v každom človeku sa nachádza príbeh, ktorý stojí za to objaviť.

Abrahámsky parkAbrahámsky park - ako to dopadlo?

Michaela Kesanová

Pochádza zo Zvolena. Ako doktorandka študuje architektúru a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zúčastnila sa architektonických workshopov v Japonsku, Nemecku, Taliansku a Turecku. Zaujíma sa o vertikálne farmy. Pôsobí v neziskovej organizácií Čerstvé ovocie. 

LektorádaNemá

Michaela Ridzoňová

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je dobrovoľníčkou vo voľnočasovej organizácií pre deti a mládež - Slovenský skauting. Vedie tam dievčenský oddiel a tiež organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov. V budúcnosti by chcela s priateľmi založiť tkzv. lesnú škôlku pre deti.

Poďme spolu do lesaNemá

Michal Bažalík

Vyštudoval vinohradníctvo a vinárstvo na Záhradníckej fakulte v Lednici, V súčasnosti sa venuje tomuto remeslu naplno a snaží sa uviesť do praktického používania čo najviac ekologických postupov. Experimentuje s princípmi permakultúry vo vinohradníctve a má túžbu vytvoriť funkčný systém bez chemických postrekov. Chráni vinohrady ako kultúrne dedičstvo. Pomáha tvoriť komunitné vinice v Bratislave ako spôsob tvorby nového vzťahu ľudí k pôde. Žije s manželkou v maringotke na okraji lesa a vinice, má rád život v prírode a vychutnáva si momenty života. Rád skúšam veci, ktoré ešte nikto neskúšal.

Vinohradníctvo s rešpektom k zemiVinohradníctvo s rešpektom k zemi - ako to dopadlo?

Michal Frankovič

Pochádza z okolia Spišskej Novej Vsi.  Po vyštudovaní gymnázia sa prihlásil na Technickú Univerzitu vo Zvolene na odbor Ekológia a ochrana biodiverzity kvôli záujmu o biológiu a životné prostredie. Svoje štúdium si obohatil zahraničným pobytom cez program Erasmus+  v Bulharsku. Má rád zážitkové cestovanie a pobyt v prírode.

Separuj na starom po novomSeparuj na starom po novom - ako to dopadlo?

Michal Kutlík

Pochádza z Bratislavy. Aktuálne pôsobí v štátnej správe, kde sa venuje právu životného prostredia. Vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Univerzite Karlovej v Prahe. Pracuje na Ministerstve životného prostredia, kde sa venuje oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny a ochrane drevín. Skúsenosti získal počas štúdia, následných stáží a pracovných skúseností, no najmä na základe pozorovania a rozmýšľania (vraj: znie to banálne, ale fakt to funguje). Zaujíma sa o životné prostredie a všetky jeho živé a neživé tvory. Baví ho literatúra, filmy, bicie, prechádzky po vinohrade a po lese.

Zelená zelenému úradovaniuNeabsolvoval

Miriam Semjanová

Pochádza z Bratislavy. V súčasnosti ukončuje magisterské štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem štúdia ekonomickej a finančnej matematiky sa zaoberá aj matematickým modelovaním správania sa mravčích kolónií. Je aktívnou inštruktorkou zážitkovej pedagogiky v práci s mládežou v MO Plusko. Vo voľnom čase sa venuje jóge, otužovaniu a rada pečie koláče. 

Naučiť sa učiťNemá

Monika Krčméryová

Narodená v Bratislave. Čerstvo vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave, 2 roky strávila aj štúdiom v Loyne a Bruseli. Aktuálne je súčasťou mladého architektonického ateliéru v Novej Cvernovke. Zaujíma sa o aktivizmus v oblasti architektúry a urbanizmu. Skúsenosti má aj s dobrovoľníctvom a prácou na projektoch v teréne. Najradšej má efektívnu prácu s hmatateľným výsledkom. A samozrejme kvalitný nerušený spánok.

ZELENÁAko to dopadlo?

Monika Olejárová

Pochádza z Hranovnice (okres Poprad). Študuje hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvovala dva zahraničné študijné pobyty na Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden. Popri škole učila nemčinu v jazykovej škole, nazbierala skúsenosti v medzinárodných spoločnostiach a z oblasti IT. Momentálne pracuje v INESS – Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz. Vo voľnom čase sa rada venuje cudzím jazykom, literatúre, prírode, športu a cestovaniu. 

Ekonómia každodenného životaEkonómia každodenného života - ako to dopadlo?

Monika Suchánska

Miluje les, vôňu kníh, dlhé debaty, prechádzky, kaviarne a čajovne. Pochádza z Veľkého Krtíša. Je doktorandkou Ústavu antropológie Masarykovej univerzity v Brne. Venuje sa téme neobyčajných pohrebov organizovaných pozostalými svojpomocne. Pred štyrmi rokmi objavila prírodné pohrebníctvo, v ktorom sa prepája láska k prírode s citlivosťou k ľuďom. Je spoluzakladateľkou prvého českého prírodného cintorína, Lesa vzpomínek v Prahe, na ktorom sa odohrávajú osobité pohreby pod korunami stromov a popol zosnulých je ukladaný k ich koreňom. Spoluzakladala taktiež neziskovú organizáciu Ke kořenům, ktorá rozvíja alternatívne pohrebníctvo a podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup ku smrti. Jej snom je vytvárať prírodné cintoríny aj na Slovensku a priniesť do nášho pohrebníctva zelené impulzy a kreativitu.

Podpora otvoreného a zodpovedného prístupu ku smrti - ako to dopadlo?

Nina Mikušková

Pochádza z Bratislavy. Aktuálne pôsobí v Bratislave, kam sa vrátila po siedmich rokoch študovania, dobrovolníčenia a cestovania po Európe. Práve doštudovala magisterské štúdium na obore s názvom Tělový design, na Fakulte Výtvarných Umění v Brne a ani po siedmich rokoch štúdia sa jej nepodarilo nikomu (ani sebe samej) vysvetliť čo znamená obor “tělový design”. Teraz sa chystá venovať alternáciám obsahu hry, BEEN THERE TOGETHER, ktorú vytvorila ako diplomovú prácu. Počas štúdia získala skúsenosti, na Belgickom KASK, štúdiom dokumentárnej fotografie. Na Zagrebskej Akadémií sa zaoberala sociálne angažovaným umením a v Škótskom Dundee práce sa zameriavala na verejný priestor. Na začiatku roku sa vrátila z pracovnej stáže v Glasgovskej CCA, kde spolupracovala s kurátorkou Vivianou Checchiou na Public Engagement programe a príprave výstavy o sociálne angažovanom umení. Zaujíma ju neformálne a experimentálne vzdelávanie a baví ju prepájať umenie s každodenným životom.

BEEN THERE TOGETHERAko to dopadlo?

Ondrej Bajza

Pochádza z dedinky Prečín v srdci Strážovských vrchov. Aktuálne pôsobí vo Zvolene ako interný doktorand na Katedre drevených stavieb, Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Vyštudoval odbor Drevené stavby na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Pracuje v študentskej organizácií WoodenWorld a podniká v oblasti drevených stavieb. Absolvoval stáže vo Fínsku a v Yakutsku, kde sa snažil priučiť ako môže dobre fungovať štát, či ako môžu ľudia žiť šťastne v súlade s prírodou. Zaujíma sa o dianie okolo seba, baví ho cestovanie na motocykli, jeho práca a história.

TUZVO je INAKAko to dopadlo?

Paulína Cséplöová

Pochádza zo Sabinova – malebného mestečka na východe Slovenska. Práve ukončila štúdium psychológie na Univerzite Komenského a momentálne si hľadá miesto, kde by mohla uplatniť všetky svoje získané skúsenosti a vedomosti. Zaujíma sa najmä o oblasť školskej psychológie a vzdelávania a najviac zo všetkého ju baví práca s deťmi. Každý deň začína šálkou čaju a rada si vychutnáva chvíle ticha uprostred lesa. Úsmev na tvári jej vie vyčariť dobré jedlo a nekonečné večerné debaty s priateľmi. Fascinuje ju rozmanitosť ľudí, múdrosť detí a každodenné náhody-nenáhody, ktoré spestrujú jej život.

Psychológia na pomoc učiteľom a učiteľkámPsychológia na pomoc učiteľkám - ako to dopadlo?

Pavol Roman

Pochádza z Trnavy, vyštudoval pedagogiku matematiky a AJ (Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta) a aktuálne si túžbu stať sa zmenou, ktorú by chcel vo svete vidieť, plní v OZ Nepočujúce dieťa a v DP Bratislava. V OZku tlmočí/prekladá z/do slovenského posunkového jazyka a z/do angličtiny a pomáha pripravovat komunitné a osvetové eventy. V DPB zase vezie (predpríprava k „vedie“) spolukrajanov k ich cieľovým (medzi)zastávkam s ohľadom na životné prostredie. Potulky svetom za pointami života ho naučili ceniť si rôznorodosť a pluralitu a odvtedy sa aj on snažím spolutvoriť mosty k inakosti a k farebnejšiemu vnímaniu života, myšlienok, ľudí.

Ručne - NestručneNeabsolvoval

Peter Faltus

Pochádza z Bratislavy. Pracuje na odbore verejného obstarávania Ministerstva vnútra. Bakalárske štúdium absolvoval na Právnickej fakulte UK, magisterské na Fakulte managmentu UK. Absolvoval ročný študijný pobyt na strednej škole v Tokiu a ročný študijný pobyt v Sydney. Zaujíma sa o správu veci verejných, podnikanie, osobnostný rozvoj, produkciu a distribúciu výživných potravín. Rád spolupracuje, miluje šport, prírodu a dobrú zábavu.

Projekt ŽiviceNemá

Peter Gašparík

Pochádza z obce Moravské Lieskové, pôsobí v Bratislave. Vyštudoval filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pracuje ako scenárista, dramaturg a PR manažér kultúrnych podujatí a filmových projektov. Umenie ho baví aj vo voľnom čase, fascinujú ho jeho priesečníky so skutočnosťou a možnosti ich vzájomnej interakcie. Rád tvorí, ale nemenej rád sprostredkúva už existujúcu tvorbu tým, ktorí z nej môžu mať úžitok. 

VIFI festAko to dopadlo?

Peter Tureček

Peter vyštudoval Medzinárodné vzťahy a dnes sa venuje marketingu. Rád si užíva prítomnosť, jazdí na motorke a diskutuje s priateľmi.

Platforma o syndróme vyhoreniaPlatforma o syndróme vyhorenia - ako to dopadlo?

Peter Valačai

Vyštudoval hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia absolvoval dva štipendijné pobyty v Nemecku, zúčastnil sa krátkych dobrovoľníckych stáží vo Švédsku a Indii. V študentskej organizácii AIESEC bol jedným zo zakladateľov projektu Educate Slovakia. Má rád nové skúsenosti a vedomosti.

Projekt Delta

Petra Tamášová

Pochádza z Bratislavy a vychodila tu francúzske bilingválne gymnázium. Rok počas strednej žila v Lyone a na vysokú šla do Brna. Tento rok úspešne absolvovala bakalársky stupeň zo sociológie a bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulte sociálnich studií.  Sociológii sa plánuje ďalej venovať na magisterskom stupni v Prahe. V holandskom Maastrichte, kde strávila jeden semester, sa zapojila do Refugee projektu na podporu utečencov prichádzajúcich do tohto mesta. Učila sa tu prostredníctvom programu Erasmus o globálnom rozvoji, nerovnostiach a mestskej chudobe. Ako dobrovoľníčka sa zapojila aj v Brne, a to do projektu sociálneho bývania pre rodiny a jedincov žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach. Rada športuje, rada je v lese, a rada trávi čas s priateľmi a rodinou. Má radosť z otvorenosti, úprimnosti a prepojenosti medzi ľuďmi s dobrými úmyslami.  Myslí si, že by sme sa mali viac učiť myslieť na seba navzájom a na náš spoločný svet, chrániť prírodu, správať sa udržateľným a skromnejším spôsobom, bojovať proti cynizmu. 

Rikshow must go von! Ako to dopadlo?

Rado Paulech

Tvor odchovaný na špagetách s kečupom, doteraz sa mu nezunovali. Inak pomerne čulý, zvedavý, so záujmom o dianie okolo seba. Narodený a žijúci v Čadci, často sa ale vyskytujúci bárskde, kde sú inšpirujúci ľudia, alebo takí, z ktorých cítiť ľudské teplo, pokoru či veselosť, prípadne ľubovoľné ďalšie kvality a cnosti v pestrých kombináciách. Rád ľudí vzdeláva v oblasti ústnej hygieny, zápach z úst nepovažuje za tabu ani hanbu, ale za väčšinou ľahko odstrániteľný neduh. Učený z neba nikto nespadol, a preto ochotne vysvetlí, čo robiť, aby sme spolu komunikovali bližšie, mali zdravie pevnejšie a vzťahy voňavejšie. Miluje Nórsko, zasľúbenú tú zem, už od čias adolescentných, preto sa tam rád a často vracia a nadchýna sa, ľuďmi i prírodou. Zaujíma sa však aj o jazyk a dianie vo svojej svojeti, s dôrazom na kultúrne udalosti, nakoľko je presvedčený, že umenie má potenciál človeka šľachtiť. Rád sa učí, je naklonený spoznávať nepoznané a je aj detailista a puntičkár, ktorý si kladie ambiciózne ciele, ktoré ho posúvajú vpred. Pokiaľ ich samozrejme zvládne splniť a neprokrastinovať. 

Zážitkami k empatiiEmpatia na školách

Rado Sloboda

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje európske štúdiá na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Založil prvú univerzitnú aktivistickú skupinu Amnesty International na Slovensku. Spolupracuje s Rómskym osvetovým centrom. Má rád živé knižnice a považuje sa za feministu.

Reporting Sokratovho inštitútuNemá

Rastislav Kalnovič

Pochádza z Bánoviec nad Bebravou. Študuje pozemné stavby a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cez mládežnícke iniciatívy sa zasadil o zriadenie novej haly pre bikerov v Bánovciach. Zaujíma sa o prírodné staviteľstvo, zúčastňuje sa na výstavbe domov z dreva, slamy a hliny.

Neseď domaNemá

Róbert Podoba

Pochádza z Ružomberka. Študuje krajinnú ekológiu v inžinierskom stupni na TU vo Zvolene, kde sa popri štúdiu venuje zdieľaniu starých bicyklov medzi študentmi. Má rád trávenie času na čerstvom vzduchu v prírode a spoznávanie krajiny Slovenska zo sedla bicykla. Rád sa učí a skúša tradičné činnosti, ktoré sa v súčasnosti vytrácajú z povedomia. 

Roman Pivovarník

Rodák z Prešova, kde žije od svojho narodenia už dobrých 21 rokov. Momentálne študuje produkciu audiovizuálnych diel na VŠMU v Bratislave, kde práve ukončil druhý ročník. Medzi skúsenosti hodné spomenutia patrí dvojročné organizovanie maličkého hudobného festivalu Breathe v blízkosti Prešova, početná produkcia školských cvičení a filmov a dobrovoľníčenie na filmových festivaloch ako Cinematik, 4 živly a Pocity. Okrem typických záľub ako filmy, hudba a knihy má neskutočnú radosť z cestovania stopom. 

Ozveny Áčka 2017 – distribúcia študentských filmovAko to dopadlo?

Silvia Répássyová

Pochádza zo Senca, po rekonštrukcii bytu v Bratislave ju však čoskoro čaká sťahovanie. Študovala na Fakulte Medzinárodných vzťahov na EUBA. Počas školy vyskúšala viaceré pobyty a stáže v Nemecku, Španielsku a Fínsku. Momentálne sa stará o spokojnosť firemných zákazníkov na Slovensku a v Maďarsku. S kolegami sa vo firme snažia postupne zavádzať do praxe pojem firemnej filantropie, čo sa im pomaličky darí. Baví ju mnoho vecí, no popri všetkých aktivitách si napokon na konci dňa najlepšie oddýchne počas prechádzky so psom, pri bicyklovaní po poľných cestičkách či hrabaní sa v záhrade a v knihách.

Simona Branná

Pochádza z Pezinka. Študuje všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje ako koordinátorka Bratislavského spolku medikov, kde sa venuje najmä študentom zo zahraničia.

Podaj pomocnú barluNemá

Soňa Beňová

Pochádza z Lučenca, ale už šesť rokov žije v Banskej Bystrici. Študuje právo, bakalárske štúdium úspešne dokončila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvovala ročný študijný pobyt v Salzburgu prostredníctvom programu Erasmus a následne aj letné školy. Po návrate sa stala súčasťou Univerzitnej skupine Amnesty International v Banskej Bystrici. Je taktiež členkou O.Z. za! amfiteáter a dobrovoľníčkou v rôznych projektoch. Zaoberá sa ľudskými právami, rodovou rovnosťou a kultiváciou nášho vzťahu k menšinám. Veľmi rada chodí na výpravy len s batohom na chrbte, spoznáva nové miesta a nových ľudí, ktorých príbehy si vždy rada vypočuje. Najradšej spáva v spacáku a kúpe sa v jazerách alebo mori. V skratke, bez prírody, kultúrnych podujatí, dobrej hudby a kvalitných kníh sa už ani nezaobíde. 

Angažovaná BystricaAngažovaná Bystrica - ako to dopadlo?

Stanislava Kučkovská

Jej hniezdo je v Kežmarku, ale veľmi rada lieta. 

Študuje učiteľstvo umenia v Banskej Bystrici, ale vyskúšala si to taktiež v Krakowe v rámci Erasma. Skauting vytvoril jej ja a to priateľmi, ktorých tam stretla a zážitkami, ktoré zažila.

Letnými pobytmy v Amerike sa naučila milovať strach z neznáma, vrzušenie z cestovania a že cudzí jazyk druhého nie je bariéra, ale príležitosť spoznávať človeka z inej strany. Každodenné snívanie prepletané dobrými knižkami a chvíľami ticha, výhľadmi na Vysoké Tatry a na iné krasotiny sveta. V budúcnosti by sa rada venovala dosiahnutiu čistého a prirodzeného rozvoja detí a tak podporovala skutočné krásne človečenstvo, ktoré je v nás.

Viva la KKultúraViva la KKultura - ako to dopadlo?

Tamara Stohlová

Po ukončení štúdia manažmentu vo Walese a na VU University Amsterdam sa vrátila do Bratislavy. Momentálne sa venuje budovaniu komunity v novovznikajúcej politickej strane. V Transparency International riešila fundraising a komunikáciu. Súčasne pôsobila ako lokálna koordinátorka pre OECD. Mimo práce ju zaujíma znižovanie odpadu a spotreby. Verí v dôležitosť zmeny, hoc aj pomalej a postupnej. Okrem toho miluje prírodu a šport, ideálne v kombinácii. Je vegánka, nie je fanúšičkou vstávania bez kávy, konvencií a prechyľovania.

Neposlušné varenie

Táňa Sedláková

Pochádza z Krakovian (potok Holeška, rieka Váh). Ako mladý človek a žena necíti pohodlie vo vzťahoch a prostrediach, ktoré sa zameriavajú výlučne na mladosť, rast a výkon. Tieto skúsenosti považuje za neúplné. Ako sociálna psychologička pracuje vo výskume individuálneho starnutia človeka a jeho spoločenských významoch na Masarykovej univerzite v Brne. Je tiež súčasťou pražskej neziskovej organizácie Život90. Rada spoznáva život a svet. Pokiaľ možno na dreň a bez strachu. Za nasledujúci rok by sa rada naučila zachytávať do slov, príbehov a obrazov pre druhých to, čo považuje za dôležité. Má rada sirkovo-žltú, knihy, ľudí, Slovensko a lipnice lúčne. O dosť menej už vôňu kôpru, ľudský egoizmus a nedorobené žĺtka vajíčok. 

Medzi generáciamimedziGeneráciami. - ako to dopadlo?

Teodor Kuhn

Vyrástol v Bratislave. Študuje film a keď skončí doktorandúru, bude sa ním aj živiť. Vo voľnom čase bojuje za lepšie podmienky pre slovenský skateboarding a snaží sa medzi rodičmi malých detí šíriť osvetu o dobrých počítačových hrách. Bavia ho dejiny a politika. A cvičenie s vlastnou váhou. A odďaľovanie povinností. To asi najviac.

DIY Skatepark v BratislaveMiniskatepark Gercenova

Tomáš Chabada

Pochádza zo Zvolena. Ako doktorand študuje environmentálne štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Jeden semester počas štúdií absolvoval v nórskom meste Bergen. V dizertačnej práci sa zaoberá otázkami spojenými s veľkosťou ľudskej populácie a jej dopadmi na životné prostredie. Zaujíma sa najmä o oblasť environmentálnej sociológie a témy environmentálnej nerovnosti, či nespravodlivosti.

Ozeleňovanie FSSNemá

Tomáš Fedorko

Pochádza z Michaloviec. Momentálne pracuje ako prekladateľ správ v rádiu. Študuje filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Akademií Umeni v Banskej Bystrici. Vo februári premiéroval svoju prvú hru a o mesiac vyhral v Košiciach súťaž dramatických textov. Vyštudoval klavír, venuje sa lezeniu ľadopádov.

Preklad knihyNemá

Tomáš Hallon

Narodil sa v Bratislave a momentálne študuje žurnalistku na Univerzite Komenského. Pracovne si najviac rozumie s televíznou tvorbou, ktorú spoznal vďaka redaktorskej činnosti v športovej televízii. Túto pracovnú záľubu chce postupne rozšíriť do ďalších oblastí. Záujmovo má okrem športu veľmi blízko k umeniu, najmä k filmu a k divadlu. Váži si ľudí so správnymi hodnotami a zážitky s nimi považuje za najlepšie využitý voľný čas.

Dobro na očiachDobro na očiach - ako to dopadlo?

Veronika Belianska

Pochádza z Prievidze. Študuje európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Dva semestre strávila na dvoch rôznych univerzitách vo Veľkej Británii a absolvovala niekoľkomesačnú stáž v  parlamente v Bruseli. V poslednom čase sa zaujímala najmä o tému energetickej bezpečnosti Európy.

Eko mapaNemá

Veronika Střelcová

Pôsobí od roku 2012 v n.o. Centrum komunitného organizovania ako národná koordinátorka medzinárodného Programu odbornej výmeny, zameraného na angažovanosť menšinových komunít. Jej práca ako aj doktorandské štúdium sa zameriavajú na komunitný rozvoj v susedstvách a vládnutie so zapojením verejnosti. Je zamestnaná Mestom Banská Bystrica ako pracovníčka pre komunitný rozvoj. Rada trávi čas v prírode a zaujíma sa o fotografiu. 

Lokál fórumLokál Fórum - ako to dopadlo?

Vladimír Žuffa

Pochádza zo Svitu. Študuje lesníctvo na Technickej univerzite vo Zvolene. Zaujíma sa o prácu s drevom, permakultúru a alternatívne staviteľstvo. V budúcnosti by si rád postavil vlastný vodný mlyn.

Komunitná záhradaNemá

Žofia Kutlíková Jakubová

Pochádza z mesta Zlaté Moravce. Aktuálne pôsobí v Bratislave. Vyštudovala medzinárodné vzťahy zamerané na bezpečnosť na Univerzite v Štrasburgu (Francúzko). Je lektorka cudzích jazykov a aktuálne sa zameriava na výučbu detí. Okrem iného kreatívne tvorí a šije. Počas štúdia a aj po ňom cestovala a žila vo viacerých krajinách sveta. Vo Francúzsku sa naučila analýze a kritickému mysleniu, v Číne objavila osobný vnútorný rozvoj, v  Taliansku krásu a ľahkosť života a na Slovensku opäť lásku ku koreňom. Zaujíma sa o minimalzmus, udržateľnosť, obnoviteľnosť a bezodpadové fumngovanie jednotlivcov a spoločnosti. Baví ju dobrovoľníctvo s ľuďmi, v prírode, baví ju variť, cestovať, záhradkárčiť, maľovať, rozmýšľať a bavia ju tvoriví ľudia.

Bez obalu!Ako to dopadlo?

Zuzana Jasenková

Pochádza z Pezinka. Študovala politológiu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych umení a dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Absolvovala semestrálny pobyt na Smolny Institute v Sankt Peterburgu a letnú školu na University of Oslo. Momentálne pracuje ako učiteľka angličtiny a venuje sa hre na violončelo. Má rada príbehy.

Príbehy diagnostického centraNemá

Zuzana Szabóová

Pochádza z Komárna. Je študentkou medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už dlhšiu dobu si myslí, že je lepšie zapáliť sviečku ako preklínať tmu. Absolvovala jeden semester v krajine tisícich jazier, snaží sa zachovať si zdravý kiwi nadhľad a z knižníc preferuje tie živé.

Boj proti predsudkom s inakosťouNemá

Zuzana Ujjobbágyová

Pochádza z Košíc. Aktuálne pôsobí v Bratislave. Vyštudovala UPJŠ v Košiciach, Právnickú fakultu. Momentálne pracuje na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako právnička, kde sa venuje predovšetkým občianskoprávnej a rodinnej agende, najmä však problematike spôsobilosti na právne úkony. V minulosti pôsobila ako dobrovoľníčka vo viacerých neziskových organizáciách zameraných najmä na prácu s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež ako dobrovoľníčka v domove na polceste. Zaujíma sa o dianie v politike a verejnom živote na Slovensku. Baví ju turistika, dobrý film a dramatické umenie. Rada sa učí nové veci, napr. základy baletu v 28-ich rokoch. Jej najobľúbenejším heslom je „Nikdy nie je neskoro“.

Iniciatíva (S)PRÁVNEAko to dopadlo?

Zuzana Zoláková

Pochádza z metropoly východu, z Košíc. Študovala politológiu a právo.  Absolvovala študijný pobyt v talianskej Padove a jazykový kurz v Toskánsku, kde si Taliansko zamilovala. Nielen pre jeho kultúru, kuchyňu, kávu, ale najmä umenie žiť.

Má rada aktívnych ľudí, podnetné diskusie, dobrú kávu, hudbu a filmy. Zaujíma sa o inovatívne a neformálne formy vzdelávania, dva roky pôsobila ako lektorka vzdelávacieho projektu pre sestry a pôrodné asistentky s názvom POĎAKUJ SESTRE. Má skúsenosti s dobrovoľníctvom aj vedením pacientskej poradne, niekoľko rokov pravidelne organizovala medzinárodné konferencie a verejné diskusie na pálčivé interdisciplinárne témy z oblasti medicínskeho práva (asistovaná reprodukcia, domáce pôrody, alternatívna medicína, eutanázia, reklama liekov a iné). Zvláštne znamenie: veľmi rada varí a dokonca aj umýva riad. 

Čo vám učebnice nepovediaČo vám učebnice nepovedia